Provides a resource abstraction to expose mongoose models as REST resources.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
ポール ウェッブ c0f14ab25b Slight fix 9 månader sedan
.editorconfig Initial commit 9 månader sedan
.gitignore Initial commit 9 månader sedan
.npmrc Initial commit 9 månader sedan
LICENSE Initial commit 9 månader sedan
README.md Slight fix 9 månader sedan
index.js Initial commit 9 månader sedan
package.json Slight fix 9 månader sedan

README.md

@inc/restify-mongoose

INC

Provides a resource abstraction to expose mongoose models as REST resources

Installation

$ npm i @inc/restify-mongoose -S

Usage

TBD

Origin

Forked from saintedlama/restify-mongoose.

License

ISC